Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2024
   
   
   
Příjmy  
   
Účet  
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele 690 000 Kč
609 ÚSC – Úplata za ŠD 20 000 Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti 0 Kč
602 Pronájem tělocvičny 0 Kč
   
Příjmy celkem 710 000 Kč
   
   
Výdaje  
   
Účet  
501 Spotřeba materiálu 70 000 Kč
502 Spotřeba energie 320 000 Kč
511 Opravy a údržba 15 000 Kč
512 Cestovné 3 000 Kč
518 Ostatní služby 200 000 Kč
521 Mzdy (náboženství) 2 000 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 2 000 Kč
525 Jiné sociální pojištění 5 000 Kč
527 Zákonné sociální náklady 7 000 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 6 000 Kč
551 Odpisy dlouhodobého majetku 60 000 Kč
558 Náklady z DDM 20 000 Kč
Výdaje celkem 710 000 Kč
   
   
   
   
Cetkovice 18. 1. 2024  
  Mgr. Jana Kubínová
  ředitelka školy
   
Zveřejněno: 23. 1. 2024  
   

Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2025

Příjmy:

2025

2026

2027

672 ÚSC: 690 000

672 ÚSC: 750 000

672 ÚSC: 810 000

609 ÚSC – ŠD 10 000

609 ÚSC – ŠD 20 000

609 ÚSC – ŠD 20 000

 

 

 

 

 

 

Celkem: 700 000 Kč

Celkem: 770 000 Kč

Celkem: 830 000 Kč

 

 

 

Výdaje:

2025

2026

2027

 

 

 

Běžné výdaje 700 000Kč

Běžné výdaje 770 000Kč

Běžné výdaje 830 000Kč

 

 

Zveřejněno: 23. 1. 2024

 

 

Mgr. Jana Kubínová

ředitelka školy

  Návrh rozpočtu na rok 2024
     
     
     
  Příjmy  
     
  Účet  
  672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele 690 000 Kč
  609 ÚSC – Úplata za ŠD 20 000 Kč
  649 Ostatní výnosy z činnosti 0 Kč
  602 Pronájem tělocvičny 0 Kč
     
  Příjmy celkem 710 000 Kč
     
     
  Výdaje  
     
  Účet  
  501 Spotřeba materiálu 70 000 Kč
  502 Spotřeba energie 320 000 Kč
  511 Opravy a údržba 15 000 Kč
  512 Cestovné 3 000 Kč
  518 Ostatní služby 200 000 Kč
  521 Mzdy (náboženství) 2 000 Kč
  524 Zákonné sociální pojištění 2 000 Kč
  525 Jiné sociální pojištění 5 000 Kč
  527 Zákonné sociální náklady 7 000 Kč
  549 Ostatní náklady z činnosti 6 000 Kč
  551 Odpisy dlouhodobého majetku 60 000 Kč
  558 Náklady z DDM 20 000 Kč
  Výdaje celkem 710 000 Kč
     
     
     
     
  Cetkovice 6.12.2023  
    Mgr. Jana Kubínová
    ředitelka školy
     
  Zveřejněno: 6. 12. 2023  
     

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2025

Příjmy:

2025

2026

2027

672 ÚSC: 690 000

672 ÚSC: 750 000

672 ÚSC: 810 000

609 ÚSC – ŠD 10 000

609 ÚSC – ŠD 20 000

609 ÚSC – ŠD 20 000

 

 

 

 

 

 

Celkem: 700 000 Kč

Celkem: 770 000 Kč

Celkem: 830 000 Kč

 

 

 

Výdaje:

2025

2026

2027

 

 

 

Běžné výdaje 700 000Kč

Běžné výdaje 770 000Kč

Běžné výdaje 830 000Kč

 

 

Zveřejněno: 6. 12. 2023

 

 

Mgr. Jana Kubínová

ředitelka školy

Schválený rozpočet na rok 2023
   
   
   
Příjmy  
   
Účet  
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele 690 000 Kč
609 ÚSC – Úplata za ŠD 10 000 Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti 0 Kč
602 Pronájem tělocvičny 0 Kč
   
Příjmy celkem 700 000 Kč
   
   
Výdaje  
   
Účet  
501 Spotřeba materiálu 70 000 Kč
502 Spotřeba energie 310 000 Kč
511 Opravy a údržba 15 000 Kč
512 Cestovné 3 000 Kč
518 Ostatní služby 200 000 Kč
521 Mzdy (náboženství) 2 000 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 2 000 Kč
525 Jiné sociální pojištění 2 000 Kč
527 Zákonné sociální náklady 5 000 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 6 000 Kč
551 Odpisy dlouhodobého majetku 35 000 Kč
558 Náklady z DDM 50 000 Kč
Výdaje celkem 700 000 Kč

Vyvěšeno 16. 1. 2023

Mgr. Jana Kubínová

Schválení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023-2025

Příjmy:

2023

2024

2025

672 ÚSC: 690 000

672 ÚSC: 750 000

672 ÚSC: 810 000

609 ÚSC – ŠD 10 000

609 ÚSC – ŠD 10 000

609 ÚSC – ŠD 10 000

 

 

 

 

 

 

Celkem: 700 000 Kč

Celkem: 760 000 Kč

Celkem: 820 000 Kč

 

 

 

Výdaje:

2023

2024

2025

 

 

 

Běžné výdaje 700 000Kč

Běžné výdaje 760 000Kč

Běžné výdaje 820 000Kč

 

 

Zveřejněno: 16. 1. 2023

Mgr. Jana Kubínová

 

 

Rozpočet na rok 2022

Příjmy  
Účet  
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele 616 000 Kč
609 ÚSC – Úplata za ŠD 10 000 Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti 0 Kč
602 Pronájem tělocvičny 0 Kč
Příjmy celkem 626 000 Kč
   
Výdaje  
Účet  
501 Spotřeba materiálu 70 000 Kč
502 Spotřeba energie 256 000 Kč
511 Opravy a údržba 10 000 Kč
512 Cestovné 3 000 Kč
518 Ostatní služby 190 000 Kč
521 Mzdy (náboženství) 2 000 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 2 000 Kč
525 Jiné sociální pojištění 2 000 Kč
527 Zákonné sociální náklady 5 000 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 6 000 Kč
551 Odpisy dlouhodobého majetku 30 000 Kč
558 Náklady z DDM 50 000 Kč
Výdaje celkem 626 000 Kč

Schváleno 27. 12. 2021

Zveřejněno: 12. 1. 2022

Mgr. Jana Kubínová

ředitelka školy

 

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2023-2025

Příjmy:

2023 2024 2025
672 ÚSC: 616 000 672 ÚSC: 666 000 672 ÚSC: 700 000
609 ÚSC – ŠD 10 000 609 ÚSC – ŠD 10 000 609 ÚSC – ŠD 10 000
Celkem: 626 000 Kč Celkem: 676 000 Kč Celkem: 710 000 Kč

 

Výdaje:

2022 2023 2024
Běžné výdaje 626 000 Kč Běžné výdaje 666 000 Kč Běžné výdaje 710 000 Kč

Schváleno 27. 12. 2021           Zveřejněno: 12. 1. 2022  

Mgr. Jana Kubínová

 

Rozpočet na rok 2021

Příjmy  
Účet  
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele 560 000 Kč
609 ÚSC – Úplata za ŠD 10 000 Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti 0 Kč
602 Pronájem tělocvičny 0 Kč
Příjmy celkem 570 000 Kč
   
Výdaje  
Účet  
501 Spotřeba materiálu 70 000 Kč
502 Spotřeba energie 200 000 Kč
511 Opravy a údržba 10 000 Kč
512 Cestovné 3 000 Kč
518 Ostatní služby 190 000 Kč
521 Mzdy (náboženství) 2 000 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 2 000 Kč
525 Jiné sociální pojištění 2 000 Kč
527 Zákonné sociální náklady 5 000 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 6 000 Kč
551 Odpisy dlouhodobého majetku 30 000 Kč
558 Náklady z DDM 50 000 Kč
Výdaje celkem 570 000 Kč

Cetkovice 23. 12. 2020

Zveřejněno: 28. 12. 2020

Mgr. Jana Kubínová

ředitelka školy

 

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022 - 2024

Příjmy:

2022 2023 2024
672 ÚSC: 570 000 672 ÚSC: 590 000 672 ÚSC: 600 000
609 ÚSC – ŠD 10 000 609 ÚSC – ŠD 10 000 609 ÚSC – ŠD 10 000
Celkem: 580 000 Kč Celkem: 600 000 Kč Celkem: 610 000 Kč

Výdaje:

2022 2023 2024
Běžné výdaje 580 000 Kč Běžné výdaje 600 000 Kč Běžné výdaje 610 000 Kč

Zveřejněno: 28. 12. 2020

Mgr. Jana Kubínová ředitelka školy

 

Schválený rozpočet 2020

Příjmy  
Účet  
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele 610 000 Kč
609 ÚSC – Úplata za ŠD 20 000 Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti 10 000 Kč
602 Pronájem tělocvičny 10 000 Kč
Příjmy celkem 650 000 Kč
   
Výdaje  
Účet  
501 Spotřeba materiálu 77 300 Kč
502 Spotřeba energie 200 000 Kč
511 Opravy a údržba 11 200 Kč
512 Cestovné 7 000 Kč
518 Ostatní služby 193 000 Kč
521 Mzdy (náboženství, ranní družina) 35 000 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 28 300 Kč
525 Jiné sociální pojištění 2 100 Kč
527 Zákonné sociální náklady 7 000 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 6 000 Kč
551 Odpisy dlouhodobého majetku 21 600 Kč
558 Náklady z DDM 61 500 Kč
Výdaje celkem 650 000 Kč

Cetkovice 16. 12. 2019

Zveřejněno: 27. 12. 2019

Mgr. Jana Kubínová

ředitelka školy

 

Schválený střednědobýrozpočetna období 2021 - 2023

Příjmy:

2021 2022 2023
672 ÚSC: 620 000 672 ÚSC: 630 000 672 ÚSC: 640 000
609 ÚSC – ŠD 10 000 609 ÚSC – ŠD 10 000 609 ÚSC – ŠD 10 000
602 ÚSC – Pron.10 000 602 ÚSC – Pron. 10 000 602 ÚSC – Pron. 10 000
     
Celkem: 640 000 Kč Celkem: 650 000 Kč Celkem: 660 000 Kč

Výdaje:

2021 2022 2023
Běžné výdaje 640 000 Kč Běžné výdaje 650 000 Kč Běžné výdaje 660 000 Kč

Zveřejněno: 27. 12. 2019

Mgr. Jana Kubínová ředitelka školy

 

Rozpočet na rok 2019

Příjmy

Účet  
672 ÚSC – Přijaté prostředky od zřizovatele 556 200 Kč
609 ÚSC – Úplata za ŠD 25 000 Kč
649 Ostatní výnosy z činnosti 10 000 Kč
602 Pronájem TV 10 000 Kč
Obec Světlá – ranní družina 43 600 Kč
Příjmy celkem 644 800 Kč

Výdaje

Účet  
501 Spotřeba materiálu 18 070 Kč
502 Spotřeba energie 170 000 Kč
511 Opravy a údržba 17 3000 Kč
512 Cestovné 5 000 Kč
518 Ostatní služby 160 000 Kč
521 Mzdy (náboženství, ranní družina) 64 400 Kč
524 Zákonné sociální pojištění 1 800 Kč
525 Jiné sociální pojištění 4 000 Kč
527 Zákonné sociální náklady 2 000 Kč
549 Ostatní náklady z činnosti 1700 Kč
551 Odpisy dlouhodobého majetku 16 230 Kč
558 Náklady z DDM 28 600 Kč
Celkem 644 800 Kč

Schváleno zřizovatelem dne: 17. 12. 2018

Zveřejněno: 4. 1. 2019

 

Střednědobý rozpočet na období 2019 - 2020

Příjmy:

2020 2021
672 ÚSC: 560 000 Kč 672 ÚSC: 570000 Kč
609 ÚSC -ŠD 25000 Kč 609 ÚSC - ŠD 25000 Kč
602ÚSC - Pronájem 10 000 Kč 602 ÚSC - Pronájem 10 000 Kč
Celkem: 595 000 Kč Celkem: 605 000 Kč

Výdaje:

2020 2021
Běžné výdaje: 595 000 Kč Běžné výdaje: 605 000 Kč

Schváleno zřizovatelem dne: 17. 12. 2018

Zveřejněno: 4. 1. 2019

Mgr. Jana Kubínová ředitelka školy

Adresa

ZŠ Cetkovice

Náves 91

679 38 Cetkovice


Kontakty

Kancelář školy: 516 477 525

Školní družina: 773 524 861

Školní kuchyně: 516 477 535