O základní škole

Základní škola Cetkovice je malotřídní školou. Navštěvují  ji žáci pěti ročníků prvního stupně, kteří jsou rozdělení do dvou tříd. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny a školní výdejna obědů.

K odpočinkovým a pohybovým aktivitám slouží školní zahrada a tělocvična. Využíváme také spotrovní areál za kulturním domem.

Historie

Obec Cetkovice se nachází uprostřed krásné krajiny Malé Hané, v podhůří Drahanské vrchoviny. Je to stará slovanská osada, jejímž dnešním jádrem je tzv. "okrouhlice". První doložená písemná zpráva je z roku 1078, kdy obec patřila pod klášter Hradiště u Olomouce a to až do roku 1784. V tomto období byl roku 1699 postaven farní kostel sv. Filipa a Jakuba, jež se stal dominantou obce. Tento byl v roce 1998 dobově opraven, aby důstojně přivítal 300. výročí svého založení. V roce 1762 byla v barokním stylu postavena fara, dříve letní sídlo opata Václavíka. V obci žila od roku 1379 stará vladycká rodina moravské větve Pukliců, v jejichž erbu byl klobouk. Obec je rodištěm Matyáše Moravského, vynálezce a zakladatele knihtisku. 

V roce 2000 oslavila základní škola dvousté výročí založení. O počátcích zdejší školy se dovídáme ze školní kroniky, kterou zavedl v roce 1876 tehdejší nadučitel a pozdější školní inspektor Edvard Matoušek, toto: "Kdy byla škola v Cetkovicích zřízena, nelze s určitostí říci, protože zpráv z věků dávnějších se nedostává. Do školy chodilo jen málo dětí a z těch učily se psáti jen některé. Kdy byla školní budova na místě nynějším proti starobylé hospodě postavena, nedá se rovněž zjistiti. Není však pochyb, že se tak stalo na samém sklonku předešlého století. V roce 1793 se uvádí v matrikách bydliště učitele Matouše Žárovce ještě na čísle 8, tedy Na Kaplici, avšak již v roce 1801 zapsáno jest bydliště učitele Josefa Bäcka na čísle 91, které má nynější budova. Byla přízemní s jednou učírnou a bytem učitelovým o jedné světnici.".

V roce 1863 došlo k přistavení nového patra, čímž vznikly dvě prostorné a světlé učírny. V roce 1908 se začalo uvažovat o dalším rozšíření školní budovy. Přístavba byla vysvěcena 15. září 1912 a dána do provozu. Školní budova získává další dvě učebny. Poslední oprava proběhla v roce 2000, kdy mimo jiné úpravy získává i novou fasádu.

Prohlídka školy »

Adresa

ZŠ Cetkovice

Náves 91

679 38 Cetkovice


Kontakty

Kancelář školy: 516 477 525

Školní družina: 773 524 861

Školní kuchyně: 516 477 535