O školní družině

Školní družina při Základní škole Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace.

Náves 91, 679 38 Cetkovice, tel.: 516 477 525.


Školní družina je v provozu od pondělí do pátku: ranní v době 6:30 - 7:50 a odpolední v době 11:40- 16:00. 

Úplata za školní družinu činí 500 Kč za pololetí, splatnost za I. pololetí k 30. 9.  a za II. pololetí ke 31. 1.  bezhotovostní platbou, ke které budete vyzváni.

Z družiny odhlašují své dítě zákonní zástupci písemně k rukám ředitelky školy.

Povinností školy je podle školského zákona 561/2004 Sb., §29 zajistit nad žáky dohled v době vyučování, v době činnosti v zájmových kroužcích a v době činnosti školní družiny.

V případě, že si rodič potřebuje žáka vyzvednout v jiný čas, ohlásí se přes videozvonek a vyčká před vchodem.

Možnost odchodu žáků: každý den v 15:00 a 16:00. Je nutné po celou dobu docházky do ŠD respektovat tyto stanovené odchody, pokud žák odchází sám. 

Prosíme o respektování vymezeného času kroužku: čtvrtek 13:30 - 15:00. 

Týdenní plán výchovně vzdělávací činnosti se vypracovává týdně, vyvěšuje se v pátek do 16 hodin a předkládá se ke schválení ve středu do 12 hodin.

Adresa

ZŠ Cetkovice

Náves 91

679 38 Cetkovice


Kontakty

Kancelář školy: 516 477 525

Školní družina: 773 524 861

Školní kuchyně: 516 477 535