Projekty

Základní škola je zapojena do těchto projektů:

1. Recyklohraní aneb ukliďte si svět

Recyklohraní je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

2. Prototýpci

Prototýpci nabízí vzdělávací akce pro děti, rodiče a učitele zaměřené na rozvoj podnikavosti a digitálních kompetencí. Vytváříme fyzické produkty a smysluplně na nich stavíme rozvoj kreativních digitálních dovedností. Pracujeme s realitou, učíme se ovlivňovat svět kolem nás a po cestě sbíráme spoustu praktických dovedností. Naším cílem je umožnit dětem realizovat jejich vlastní nápady.

3. Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

4. Mléko do škol

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce.

5. Ovoce a zelenina do škol

Cílem projektu ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

6. Výzva č. 02_20_080 Šablony III.

Název: ZŠ Cetkovice – Šablony III.

Reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018210

Právní akt: 24. 9. 2020

Realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Adresa

ZŠ Cetkovice

Náves 91

679 38 Cetkovice


Kontakty

Kancelář školy: 516 477 525

Školní družina: 773 524 861

Školní kuchyně: 516 477 535