Organizace školního roku

Školní rok 2022/2023 zahajuje 1. 9. 2022

Podzimní prázdniny: 26. 10. 2022 - 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

Vyučování začne 3. 1. 2023

Jednodenní pololetní prázdniny: 3. 2. 2023

Jarní prázdniny: 13. - 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023

Hlavní prázdniny: 1. 7. 2023 - 31. 8. 2023

Školní rok 2023/2024 zahajuje 4. 9. 2023

Adresa

ZŠ Cetkovice

Náves 91

679 38 Cetkovice


Kontakty

Kancelář školy: 516 477 525

Školní družina: 773 524 861

Školní kuchyně: 516 477 535