Organizace školního roku

Školní rok 2021/2022 zahajuje 1. 9. 2021

Podzimní prázdniny: 27. 10. 2021 - 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Vyučování začne 3. 1. 2022

Jednodenní pololetní prázdniny: 4. 2. 2021

Jarní prázdniny: 7. - 13. 3. 2022

Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022

Hlavní prázdniny: 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022

Školní rok 2022/2023 zahajuje 1. 9. 2022

Adresa

ZŠ Cetkovice

Náves 91

679 38 Cetkovice


Kontakty

Kancelář školy: 516 477 525

Školní družina: 773 524 861

Školní kuchyně: 516 477 535