21.ledna 2022
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Dnes má svátek

Běla

Zítra má svátek

Slavomír

Příloha č. 5 MPP - Roční plán školních akcí na školní rok 2020/2021

 

Nabídka aktivit na podporu zdravého životného stylu a smysluplného využití volného času v daném školním roce.

Níže uvedené aktivity jsou součástí prevence rizikového chování. Jde o aktivity, které podporují zdravý životní styl a smysluplné využití volného času a spadají do nespecifické primární prevence.

 1. Zájmové kroužky: Sportovní – úterý 14:40 - 15:30, Umělecký kroužek KREATIV – čtvrtek 14:00 - 15:30, kroužky vede paní vychovatelka; Náboženství – středa 13:55 – 14:40.
 2. Projekty školy: Pitný režim; Školní mléko; Ovoce a zelenina do škol; Péče o okolí školy; Recyklohraní; Celé Česko čte dětem – předčítaní starších žáků a zaměstnanců školy; Malování na okna – ve spolupráci s obcí Cetkovice.
 3. Vzdělávací programy:
 4. Besedy a přednášky pro rodiče: 
 5. Kurzy: Dopravní výchova Autoškola Blansko; Plavecký výcvik v ZŠ Velké Opatovice.
 6. Školní akce: návštěva Obecní knihovny Cetkovice – akce pořádané ve spolupráci s knihovnou, Noc s Andersenem; Barevný týden předvelikonoční; Den Země; MDD – Farma CH Cetkovice.
 7. Beseda pro žáky:
 8. Kulturní programy: pedagogičtí pracovníci s žáky nacvičují kulturní programy pro místní organizace na požádání.
 9. Soutěže: Speedmat; Malování na okna; dále budeme reagovat na případné nabídky.
 10. Společná akce pro žáky, rodiče, veřejnost: vzhledem k situaci kolem onemocnění COVID-19 se nebudou akce organizovat.
 11. Společná akce pedagogických pracovníků a zákonných zástupců: Školský ples.
 12. Dny otevřených dveří: pro zákonné zástupce, pro rodiče s předškoláky.
 13. Výchovné koncerty: Marbo; ZUŠ Velké Opatovice – vánoční koncert.
 14. Vzájemná návštěvě dětí a žáků z mateřské školy a základní školy: vzhledem k situaci kolem onemocnění COVID-19 se nebude akce organizovat.
 15. Školní výlet: Pevnost poznání Olomouc.
 16. Výstavy: vlastní výstavy výtvarných prací ve vestibulu základní školy a obecního úřadu, využití nabídek jiných organizací.
 17. Činnost školní družiny: nabízí žákům další možnost vhodného využití volného času, vyváženým způsobem rozvíjí u žáků jejich nadání, nabízí sportovní, rekreační, společensky prospěšné, přírodovědné aktivity. Nabízené aktivity jsou pro žáky přihlášené k pravidelné docházce, účastnit se mohou i ostatní žáci – školní družina má vlastní plán činností.
 18. Poznáváme náš region: Farma CH Cetkovice; Pohostinství U Klementů Pohora, LESCUS Cetkovice.
 19. Využití prostorů tělocvičny veřejnosti: probíhá jednání.
 20. Samostudium PP, DVPP: platná legislativa, sebehodnocení školy slabé a silné stránky, komunikace škola – rodiče, koncepce dalšího rozvoje školy, prevence patologických jevů, formativní hodnocení, distanční vzdělávání, zaměření na e-learningové kurzy; Strategické řízení a plánování ve školách – vzdělávací program
 21. Primárně preventivní programy pro žáky: Podané ruce – Zdravý postoj k tabákovým přípravkům (3. - 5. ročník), Bezpečné užívání chytrých telefonů a tabletů (1., 2. ročník).
 22. Výzva č. 02_20_080 Šablony III: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – z nabídky jsme si vybraly tyto šablony: Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ; Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem; Projektový den ve výuce; Klub pro žáky ZŠ – Čtenářský klub, Klub komunikace v cizím jazyce, Badatelský klub.
 23. Cvičný poplach PO.

 

V rámci všech akcí pořádaných Základní školou Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Zákonným zástupcům bude informace doručena na jejich e-maily před pořádáním školní akce.

Plán školních akcí na školní rok 2020/2021 může být změněn vzhledem k vývoji šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.


Partneři webu: Školní batohy :: SUPER NOVINY žáků z páté třídy ZŠ Cetkovice