21.ledna 2022
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Dnes má svátek

Běla

Zítra má svátek

Slavomír

 

1.Obecná informace o zpracování osobních údajů

 

Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace (dále jen příspěvková organizace), je příspěvkovou organizací obce Cetkovice, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

 

  1. zápis k základnímu vzdělávání,
  2. zajištění základního vzdělávání,
  3. zájmové vzdělávání ve školní družině.

Kontaktní adresa správce:

Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace, Náves 91, IČ: 70990255 telefon: +420 516 477 525, e-mail zs.cetkovice°centrum.cz, ID datové schránky: j6nmj8y

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Michaelu Müllerovou, Lazce 23, Troubelice 783 83, email: mmullerova@volny.cz. Tel. 00420 727 338 440

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Příspěvkovou organizaci a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

2.Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci všech akcí (například výstava, koncerty, další kulturní akce) pořádaných Základní školou Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Seznam pořádaných akcí je zveřejněn na webových stránkách příspěvková organizace.

Zákonným zástupcům bude informace doručena na jejich emaily před pořádáním školní akce.

 

 

 

 

 

 

 

 


Partneři webu: Školní batohy :: SUPER NOVINY žáků z páté třídy ZŠ Cetkovice