9.dubna 2020
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Dnes má svátek

Dušan

Zítra má svátek

Darja

Aktuality

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 na Základní škole Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace se sídlem Náves 91, 67938 Cetkovice

 

Ředitelka Základní školy Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace rozhodla podle Opatření MŠMT - 12639/2020-1 z 18. 3. 2020 takto:

 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Stanovené datum zápisu je 7. dubna 2020. Žádosti o přijetí k povinné školní docházce i žádosti k odkladu školní docházky přijímáme od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobního kontaktu.

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Podání žádosti je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky školy: j6nmj8y, přijímáme od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

2. E-mailem: na zs.cetkovice@centrum.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), přijímáme od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

3. Poštou na adresu: Základní škola Cetkovice, okres Blansko, příspěvková organizace
Náves 91, 679 38 Cetkovice, přijímáme od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

4. Osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pro osobní podání je stanovené datum 7. 4. 2020. Čas je třeba domluvit telefonicky na čísle: 773 524 718.

Poučení:

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  •  označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  •  podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

  •  jméno a příjmení tohoto zástupce,
  •  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Rodný list stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

 

Součástí tohoto sdělení jsou tyto přílohy ke stáhnutí (viz Dokumenty):

  1. Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
  2. Žádost zákonných zástupců o odklad přijetí k základnímu vzdělávání o jeden rok od školního roku 2020/2021
  3. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetkovice 19. 3. 2020

 

Mgr. Jana Kubínová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             


Partneři webu: Školní batohy :: SUPER NOVINY žáků z páté třídy ZŠ Cetkovice